Početak korizme

Početak korizme

Riječ duhovnika Škole vlč. Ljubiše Krmara na početku korizme ✝
 
Što nam predstavlja vrijeme koje započinje Pepelnicom ? Započinjući ovo vrijeme Korizme koje traje četrdeset dana i podsjeća nas na Isusov boravak u pustinji, uviđamo da je riječ o dragocjenom vremenu koje nam se nudi kao prilika, kao vrijeme koje valja kvalitetno iskoristiti, osmisliti i biti pozorniji na Božju riječ u našoj svakodnevici.
Korizma nam se nudi kao vrijeme snažnije molitve, daje nam priliku da se odvažimo na post i činimo djela ljubavi prema bližnjima. U ovom vremenu svi smo mi kao vjernici pozvani činiti bolje i konkretnije u svim područjima našega života, osobito ono što nam je inače teško, ono što najradije izbjegavamo ili odgađamo. Prilika je za pomiriti se s bližnjima, popraviti ocjene ili započeti redovitu i čvršću molitvu. Vlastite snage nisu dovoljne, svijest da je Bog uz nas da nas hrani svojom Riječju koja u ovom vremenu postaje naša hrana i oslonac. Isus je središte svake korizme, njegov život, muka i trpljenje promatramo kao model po kojemu želimo oblikovati svoj vlastiti život. Korizma želi usmjeriti naša nagnuća, oblikovati naše srce, izbistriti naše želje i propitati ih u svijetlu Božje volje.
Ovo dragocjeno poziva nas da ostanemo budni i otvorenog uha u za potrebe bližnjih koji su pored nas. Odricanje i post uče nas o potrebi da svedemo svoje potrebe na manje i skromnije obroke koji imaju smisao biti podijeljeni s onima koji oskudijevaju. Korizma nas potiče na kvalitetnu ispovijed, priznati i okajavati vlastite grijehe, slabosti i tražiti oproštenje bližnjih koji nas pamte po zloći ili nepravdi koju smo im nanijeli. Odreći se vlastitih slabosti uz milost sakramenta pomirenja. Korizma nam pomaže biti vrijeme prijelaza, obnove i oslobođenja iz bilo kakvog ropstva u slobodu. Danas nam upravo sv. Pavao u čitanju upućuje poziv o potrebi pomirenja s Kristom jer darovano nam je vrijeme milosti kao šansa za obnovu i preporod našega života u prijateljstvu s Bogom i bližnjima.
Na euharistijskom slavlju nakon propovjedi pristupamo obredu posipanja pepela po našim glavama. Riječi koju čujemo Sjeti se čovječe da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti podsjećaju na zemlju od koje smo sazdani, spomen riječi koje nas podsjećaju na istinu o nama tko smo pred Bogom i da ćemo se svi u konačnici vrati Bogu. Kao da nam žele poručiti: čovjek bez Boga je samo prašina koju vjetar odnosi. Današnje evanđelje po Mateju koje smo čuli započinje s riječju:” Pazite se da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide”. Vrijeme korizme hoće nam pomoći da se mijenjamo te da pazimo kako se ponašamo, što unosimo u svoju dušu i srce, za koje navike se opredjeljujemo i čemu se najviše posvećujemo.
Potrebno je stvoriti raspoloženje na ovaj korizmeni poziv i prihvatiti izazov da iskusimo radost ovoga vremena. A radost započinje Božjom blizinom i iskustvom oproštenja grijeha. Odvaži se ove korizme i donesi neku dobru odluku ili naviku makar bila i sasvim mala. Neka tvoja odluka bude u skrovitost jer Otac nebeski vidi u skrovitosti i uzvratit će ti!
 
(iz propovijedi na Pelepnicu)