Pravima do ljudskog dostojanstva

Pravima do ljudskog dostojanstva

Dana 8. prosinca učenici trećeg razreda na nastavi povijesti utvrđivali su gradivo o ljudskim pravima, koja postaju posebno aktualna u 19. stoljeću. Ista se dijele na tri osnovne skupine prava: građanska i politička, ekonomska i socijalna te kulturna i vjerska. Učenici su priredili transparente u obliku plakata prezentirajući što su naučili, ali i pokazujući kako oni doživljavaju ljudska prava. Svojim kreativnim zajedništvom na dinamičan način su prikazali razvoj ljudskih prava te upozorili s kojim su se sve poteškoćama ljudska prava „susretala“ u novijoj povijesti.