Počeli radovi na energetskoj obnovi zgrade KOŠ i KKG

Na temelju Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ objavljenog na mrežnoj stranici: http://www.strukturnifondovi.hr/ (ref.oznaka: KK.04.2.1.04), od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 podnesena je uspješna projektna prijava, te sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Energetske obnove zgrade Katoličke osnovne škole u Virovitici i Katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti na adresi Trg Ljudevita Patačića 3 u Virovitici.

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 3.967.599,79 kuna, a bespovratna sredstva iznose 2,426.607,77 kuna. Požeška biskupija kao osnivač škole i korisnik navedenih sredstava osigurava financijski doprinos u iznosu od 1.687.529,52 kuna.

Sufinanciranje navedenog projekta provodi se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja (MGIPU) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Obnovom energetske funkcionalne cjeline planirana je ušteda toplinske energije za grijanje nakon provedbe projekta od 53,99%. Osim toga obnovom će se smanjiti i godišnja emisija CO2 sa sadašnjih 92.742,43kg na 42,674,40kg, što čini razliku od 60,92%.

Ovim projektom obuhvaćena je izrada glavnog projekta energetske obnove s pripadajućim elaboratom, povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, zamjena vanjske stolarije, ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom, horizontalne mjere koje se odnose na provedbu novih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, stručni nadzor građenja, energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove, upravljanje projektom i administracija, te promidžba i vidljivost projekta.

Razdoblje provedbe projekta je od kolovoza 2018. do lipnja 2019. godine.

Predmetna zgrada izgrađena je 1956. godine i u konstantnoj je upotrebi od izgradnje. Ukupna građevinska površina objekta jest 1.773,89m2. Požeška biskupija kao vlasnik zgrade 2011. godine u zgradi otvara Katoličku klasičnu gimnaziju, a 2015. godine unutar zgrade počinje s radom i Katolička osnovna škola.

Katoličku osnovnu školu trenutno pohađa 65 učenika u tri razredna odjeljenja, a Katoličku klasičnu gimnaziju 85 učenika u četiri razredna odjeljenja. Također, u školi je smješteno i administrativno i nastavno osoblje, koje broji 40 djelatnika.

Izneseni podaci o stanju objekta, bili su dovoljan dokaz kako je vrijedno ulagati EU sredstva u ovaj projekt.

Energetskom obnovom zgrade, osim navedenih ušteda, znatno će se poboljšati uvjeti rada i korištenja prostora škole.

Posted by ravnatelj.Mario

Budimo uvjereni u svoju vjeru i u svoje osobno uvjerenje i ništa nas na svijetu neće smesti. (Don Bosco)

Misli bl. Ivana Merza

 • Božje melodije drže i napunjaju sav svemir.
 • U svakoj je ljudskoj duši težnja za nečim velikim.
 • Ako vjerujemo u apsolutno Božanstvo, tada nema slučaja.
 • Ljubav prema roditeljima mi svjedoči da ljubav, duša, Bog nije utopija, da sve ovo postoji, da je čovjek, uistinu, ideja koja teži svome izvoru.
 • Ovaj je život samo kratka priprava za vječnost.
 • Religija je bez molitve mrtva.
 • Moderno društvo očajava jer je izgubilo vezu s Praizvorom.
 • Božje melodije drže i napunjaju sav svemir.
 • Ovaj je život samo kratka priprava za vječnost.
 • Mi se Isusu možemo moliti i ta nam je molitva mnogo lakša jer nam je Isus bliži.
 • Religija je bez molitve mrtva.
 • Katolička je vjera moje životno zvanje i mora to biti svakom čovjeku bez iznimke.
 • Božje melodije drže i napunjaju sav svemir.
 • Crkva ima iskustvo od dvije tisuće godina; nju vodi sam Duh Sveti.
 • Do konca našega života crpimo preko Marije božanski život!
 • Kontemplacija - život duše u neprestanoj zajednici s Isusom, jest najbolji život.
 • Svaka kršćanska politika mora ići za tim da dobijemo što više kršćanskih obitelji, u kojima će bračni drugovi živjeti u nerazdruživoj vjernosti sve do smrti.
 • Učiniti djelo ljubavi čovjeku koji trpi temelj je svakog duševnog života.
 • Katolici su dužni pred Bogom voljeti svoju domovinu i raditi bolje nego itko drugi za procvat domovine.