RAVNATELJICA

Marijana Novak Stanić, mag. catech.

 

Tel: 033/800-755 

Mob: 098/430-947

E-mail:        ured@gimnazija-katolicka-klasicna-vt.skole.hr

                     kkgvirovitica@gmail.com

                     marijana.novak-stanic@skole.hr