RAVNATELJICA

Ravnateljica škole: Marijana Novak Stanić, mag.catech.

E-mail: ured@gimnazija-katolicka-klasicna-vt.skole.hr

kkgvirovitica@gmail.com