ZAKONI I PRAVILNICI

Akcijski plan za prevenciju nasilja u školama za razdoblje od 2020. do 2024. godine

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera_(_NN_94-15,_3-17)

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima Narodne_novine-1

Protokol o pokretanju psiholoških kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Protokol u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Uredba o dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi_(_NN_64-20)

Zakon o dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi_(NN_151-22)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi_(Narodne_novine,_br.16.12.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi_(Narodne_novine,_br.90.11.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi_(Narodne_novine,_br.86.09.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN,_br.152.14)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (_NN_68-18)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 92.10)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 86.12)

Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 98-19)

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2018

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Pravilnik o izvođenju izleta ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvana škole

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava

Pravilnik o polaganju državne mature

PRAVILNIK O NORMI RADA NASTAVNIKA U SRDNJOŠKOLSKOJ USTANOVI

Protokol-o-postupanju-u-slucaju-seksualnog-nasilja