POMOĆNO-TEHNIČKI ZAPOSLENICI

Ime i prezime Radno mjesto
Božo Mario domar
Kovačević Željka spremačica 
Turkalj Ana spremačica