POMOĆNO-TEHNIČKI ZAPOSLENICI

Ime i prezime Radno mjesto
BOŽO MARIODOMAR
KOVAČEVIĆ ŽELJKASPREMAČICA
UDŽBINAC SNJEŽANASPREMAČICA