UPRAVA ŠKOLE

Ime i prezime Struka Radno mjesto
Novak Stanić Marijana mag. chatech. ravnateljica
Božo Mihaela dipl.iur. tajnica
Žagar Martina
(zamjena za Božo Mihaelu)
bacc.admin.publ. tajnica
Kostelac Zdenka ekonomist za računovodstveno -financijske poslove  financijsko-računovodstvena djelatnica