NASTAVNICI

Nastavnik ZvanjePredmet
BIONDIĆ IVANKOVIĆ, PAVICAMAGISTRA PSIHOLOGIJEPROFESOR PSIHOLOGIJE
BOBANAC ANDREA MAGISTRA ZNANOSTI IZ ZNANSTVENOG
PODRUČJA PRIRODNIH ZNANOSTI,
ZNANSTVENOG POLJA BIOLOGIJE

PROFESOR BIOLOGIJE
BRABEC ANJA MAGISTRA EDUKACIJE LIKOVNE KULTURE PROFESOR LIKOVNE UMJETNOSTI
DRVENKAR HRVOJEPROFESOR POVIJESTI I GEOGRAFIJE PROFESOR POVIJESTI I GEOGRAFIJE
FABIJANAC MAJA MAGISTRA EDUKACIJE HRVATSKOG JEZIKA
I ENGLESKOGA JEZIKA
PROFESOR ENGLESKOGA JEZIKA
HARAMBAŠIĆ MATEA SVEUČILIŠNA PRVOSTUPNICA LATINSKOG JEZIKA
I KNJIŽEVNOSTI I GRČKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
PROFESORICA LATINSKOG JEZIKA
GROŠ ALOJZIJE PROFESOR LATINSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI I
GRČKOGA JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
PROFESOR GRČKOG JEZIKA
IVANAC MAJA MAGISTRA EDUKACIJE BIOLOGIJE I KEMIJE PROFESOR KEMIJE
KRMAR LJUBIŠA MAGISTAR TEOLOGIJE VJEROUČITELJ
FADLJEVIĆ ANDREJA PRVOSTUPNICA FILOZOFIJE I RELOGIOLOGIJE PROFESORICA SOCIOLOGIJE, LOGIKE,
FILOZOFIJE, POLITIKE I GOSPODARSTVA
BOGOJEVIĆ BARBARA MAGISTRA GLAZBENE PEDAGOGIJE PROFESOR GLAZBENE UMJETNOSTI
ORŠULIĆ VINKO PROFESOR TJELESNE I ZDRASTVENE KULTURE PROFESOR TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE
PRPIĆ TUK VEDRANA MAGISTRA EDUKACIJE MATEMATIKE I INFORMATIKE PROFESOR MATEMATIKE I INFORMATIKE
STUBIČAR IVANA PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA I FRANCUSKOG JEZIKA
I KNJIŽEVNOSTI
PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA
TUK KREŠIMIR PROFESOR FIZIKE I INFORMATIKE PROFESOR FIZIKE
VORONJECKI SUNČANAPROFESOR HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI PROFESOR HRVATSKOJ JEZIKA