Profesionalna orijentacija maturanata

Profesionalna orijentacija maturanata

26. listopada 2022. u našoj školi održano je profesionalno usmjeravanje glede nastavka obrazovanja za maturante naše škole. Profesionalno usmjeravanje maturanata provele su psihologinje sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Virovitica Dragana Jandrić i Maja Šajatović. Psihologinja Dragana Jandrić, viša stručna savjetnica za profesionalno usmjeravanje i selekciju, napomenula je kako je ovo usmjeravanje za brojne maturante jako bitno pogotovo ako se još nisu odlučili hoće li nastaviti svoje obrazovanje na fakultetima ili će krenuti na tržište rada odmah nakon završetka srednje škole. Profesionalno usmjeravanje učenika uključuje profesionalno informiranje i profesionalno savjetovanje, odnosno skup stručnih postupaka kojima se učenicima pruža pomoć pri odabiru budućeg zanimanja ili obrazovanja, a provodi se u suradnji sa školom i roditeljima/skrbnicima. Poseban naglasak u tom procesu stavlja se na utvrđivanje sposobnosti, vještina, profesionalnih interesa i motivacije učenika, kao i na mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja u pojedinoj regiji. Postupci profesionalnog usmjeravanja usmjereni su dobrobiti učenika i pomažu prilikom odabira odgovarajućeg obrazovnog programa za koji postoje optimalni uvjeti njegovog svladavanja, a u skladu s potrebama tržišta rada.
  
Martina Horvat, pedagoginja