Obavijest o upisu u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka

Obavijest o upisu u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka

Ministarstvo unutarnjih poslova RH od 31. ožujka 2022. godine raspisalo natječaj za upis polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2022. /2023. godini, kojim se planira upis 480 polaznika/polaznica.

Rok za podnošenje prijava je do 15. kolovoza 2022. godine, a planirani početak programa je 19. rujna 2022. godine.

Uvjeti natječaja su javno objavljeni na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova RH:

https://mup.gov.hr/vijesti/krece-novi-natjecaj-za-program-srednjoskolskog-obrazovanja-odraslih-za-zanimanje-policajac-policajka/288626

Na natječaj se mogu prijaviti državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • imaju završenu srednju školu u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju,
  • nemaju navršenih 28 godina na dan 19. rujna 2022. godine,
  • imaju posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,
  • ispunjavaju posebno propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,
  • osobno su dostojni za obavljanje policijske službe te
  • nisu članovi političke stranke.

 

Psihička sposobnost (psihologijsko testiranje) i tjelesna zdravstvena sposobnost utvrđuju se sukladno mjerilima posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti navedene u Prilogu 1. Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama (Narodne novine, broj 113/12, 37/18 i 51/18-OiRUSRH).

Razina tjelesne motoričke sposobnosti utvrđuje se sukladno Pravilniku o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju (Narodne novine, br. 20/15,16/18 i 49/21).

Provjera psihičke sposobnosti (psihologijsko testiranje) i tjelesne motoričke sposobnosti provodi se u Policijskoj akademiji i u onim policijskim upravama u kojima se prijavi veći broj kandidata, a tjelesnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje Zdravstvena komisija Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova, Šarengradska  ul. 3, Zagreb.

Dostojnost za obavljanje policijske službe provjerava nadležna policijska postaja na način propisan Pravilnikom o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe (Narodne novine, broj 98/12).