Rezultati državne mature

Rezultati državne mature

Svih 22 ovogodišnjih maturanata Katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti u Virovitici uspješno je položilo Državnu maturu u ljetnom roku.
Dok slušamo kako u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje nisu zadovoljni rezultatima ispita iz hrvatskog jezika, mi možemo reći da su naši učenici na ovom ispitu biti vrlo uspješni. Učenici koji su polagali višu (A) razinu mature iz hrvatskog jezika ulaze u 72,10% riješenosti ispita na nivou Republike Hrvatske, a učenici koji su polagali nižu (😎 razinu imaju prosječni centil riješenosti 93,95% (uspješnost na nacionalnoj razini).
Iz matematike su učenici koji su rješavali nižu razinu ostvarili uspjeh od 81,86% riješenosti testa u odnosu na nacionalni uspjeh (prosječni centil).
Prosječni postotak riješenosti testa naših učenika koji su polagali višu razinu mature iz matematike je 50,56%, dok je za engleski jezik to 74,35% za višu i 74,12% za nižu razinu.
Najuspješniji učenik naše škole na ovogodišnjoj DM je Mislav Korotaj 🥇koji je ušao u 2% najuspješnijih učenika u RH prema riješenosti ispita iz matematike A razine (98,98%), a u 1% najuspješnijih učenika u RH prema riješenosti testa iz hrvatskog jezika na B razini (99,18%). Mislav je također s odličnim uspjehom položio maturu iz engleskog jezika na A razini i fiziku.
Katarina Balog bila je posebno uspješna na ispitu iz matematike B razine gdje je ušla u 1% najuspješnijih učenika u Republici Hrvatskoj s centilom od 99,055 %.
Iskrene čestitke spomenutim, kao i svim ostalim našim maturantima na uspješno položenoj Državnoj maturi ! 👩‍🎓👨‍🎓 👏👏👏
Svima puno uspjeha prilikom upisa na fakultet 😀🤗R