Smjernice za postupanje u zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba od seksualnog zlostavljanja

Smjernice za postupanje u zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba od seksualnog zlostavljanja

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi „učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ostali radnici u školskim ustanovama dužni su poduzimati mjere zaštite prava učenika te o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zloporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika, odmah izvijestiti ravnatelja školske ustanove koji je to dužan javiti tijelu socijalne skrbi, odnosno drugom nadležnom tijelu.“
U zaštiti prava učenika veliku pomoć dala nam je i Požeška biskupija čije je Povjerenstvo za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba pripremilo Smjernice za postupanje u zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba od seksualnog zlostavljanja.
“S obzirom na provedbu navedenih Smjernica biskup Antun Škvorčević uputio je 11. veljače 2020. Pismo svećenicima, đakonima, vjeroučiteljima, odgajateljicama u vjeri, djelatnicima katoličkih škola i drugih odgojnih ustanova u Požeškoj biskupiji, u kojem piše: »Crkva vam je povjerila da u svom poslanju zajedno s roditeljima prenosite mladim naraštajima evanđeoske vrijednosti i na taj način služite njihovoj izgradnji i rastu. Vaše djelovanje ne može se svesti samo na posredovanje određenih znanja, jer ono ima i važnu odgojnu ulogu. Već ste iskusili istinitost izreke: „verba volant, exempla trahunt“ – „riječi lete a primjeri privlače“. Uspješnost vašeg pastoralnog nastojanja s djecom i mladima ovisi prvenstveno o primjeru koji im dajete, poštujući njihovu neponovljivu i jedinstvenu osobu koju je Bog stvorio. Suvremeni mediji otvaraju mladom čovjeku pristup mnogim životnim stvarnostima, ali ga istovremeno izlažu opasnosti da bude zloupotrijebljen, napose na seksualnom području. Najveću težinu u tom pogledu ima zlodjelo odgojitelja prema odgajaniku, za koju vrijedi Isusova opomena: „Onomu (…) tko bi sablaznio jednoga od ovih najmanjih što vjeruju u mene bilo bi bolje da mu se o vrat objesi mlinski kamen pa da potone u dubinu morsku“ (Mt 18,6).
Da bi zaštitila djecu i mlade, Crkva posebnom brižnošću na različite načine vodi brigu o onima kojima su oni pastoralno povjereni. Pomaže im da uspostavljaju pravilan odnos prema njima a strogo kažnjava zloporabu, koja nanosi štetu žrtvi, samom počinitelju zlodjela i Crkvi. U tom nastojanju važno mjesto ima prevencija, za koju se Požeška biskupija u duhu crkvenih propisa i poticaja pape Franje zauzima u svim svojim odgojno-obrazovnim ustanovama i drugom pastoralnom djelovanju. Pružamo vam u ruke „Smjernice za postupanje u zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba od seksualnog zlostavljanja“ kako biste se upoznali s pitanjima vezanima za zločin seksualne zloporabe djece i mladih, i kao orijentir u zauzimanju za njihovu prevenciju. Neka svaki odgojno-obrazovni djelatnik temeljito prouči Smjernice i primjeni ih u svom radu te spriječi mogućnost da djeca i mladi kao i ranjive osobe budu zlostavljani.
Zahvaljujem Povjerenstvu Požeške biskupije za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba, koje je na čelu sa sudskim vikarom dr. Želimirom Žuljevićem izradilo Smjernice. Molim da Bog svojim blagoslovom prati sve ono što će se sukladno navedenom dokumentu poduzimati u našoj mjesnoj Crkvi“, piše biskup Antun.”
Spomenute Smjernice mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: https://pozeska-biskupija.hr/…/smjernice-za-postupanje…/.