Bdijte da budete pripravni! (Mt 24, 37-44)

Bdijte da budete pripravni! (Mt 24, 37-44)

Na drugoj postaji našega adventskoga hoda, u pripravi za Dan Gospodnji, pred našim je očima proroštvo proroka Izaije koji Krista predstavlja u slici mladice koja će izbiti »iz panja Jišajeva«. Jišaj je bio iz Betlehema, otac starozavjetnoga kralja Davida iz čijega je roda, prema rodoslovlju koje čitamo u Matejevu evanđelju, potekao Josip, zaručnik blažene Djevice Marije. Davidov je sin i Natan od koga će se, kako zapisuje evanđelist Luka, nakon niza pokoljenja roditi Marija, Majka našega Gospodina Isusa Krista. To dugo obiteljsko stablo govori o Božjoj vjernosti i blizini i onda kada u čovjeku nestanu sva očekivanja, i onda kada se čovjek zbog svoje slabosti ne usudi nadati ikakvu dobru.
Dobro koje od Boga primamo često je nalik mladici na usahlome panju. Božje riječ katkad progovori našemu srcu i donese svjetlo upravo kada se čini da je sve zakrila tama, da smo izgubljeni, da nas je Bog napustio i da se, zbog svoje grješnosti, više ne možemo pouzdati u njegovu dobrotu. Bog vjeran ostaje. Njegova ljubav ne prestaje. On, izvor života, može sve oživjeti i sve obnoviti.
S pouzdanjem u Božju dobrotu otvorimo njegovu svjetlu vrata svoga srca i zamolimo ga da sjeme vječnoga života koje je u nas pohranjeno proklija i urodi spasenjem koje donosi plod u djelima dobrote i ljubavi.