Europski dan jezika

Europski dan jezika

Diljem Europe, 800 milijuna Europljana zastupanih u Vijeću Europe s 47 država članica, potiču se na učenje što više jezika, u svakoj životnoj dobi, u školi i izvan nje. Budući da je jezična raznolikost alat za postizanje većeg međukulturnog razumijevanja i ključni čimbenik bogate kulturne baštine našeg kontinenta, Vijeće Europe promiče višejezičnost u cijeloj Europi.
Na inicijativu Vijeća Europe, Europski dan jezika obilježava se svake godine od 2001. na 26. rujna. (preuzeto s EDL)
Svi dobro znamo onu latinsku poslovicu koja kaže „koliko jezika govorimo, toliko ljudi vrijedimo“. Iz toga smo se razloga u našoj školi također odlučili na njegovanje i čuvanje bogate i kulturne raznolikosti Europe te smo pridonijeli uređenju škole izradivši na satu Engleskoga jezika natpise za urede i učionice na različitim europskim jezicima. Našli su se tako tu jezici s kojima se susrećemo svakodnevno u školi (engleski, hrvatski, njemački, grčki), ali također i jezici koje rjeđe susrećemo poput talijanskoga, španjolskoga, francuskoga, mađarskoga, ruskoga i češkoga. Pritom smo ponovili grčki alfabet, naučili poneku novu riječ, ali i nove znakove jer smo pisali nazive na ruskoj ćirilici te hrvatskoj glagoljici.


(Učenici 3.a)