Djelatnici škole na duhovnoj obnovi

Djelatnici škole na duhovnoj obnovi

U prostorima Katoličke osnovne škole u Virovitici u utorak 19. prosinca održana je adventska duhovna obnova za djelatnike Katoličke osnovne škole u Virovitici i Katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti u Virovitici. Voditelj duhovne obnove fra Gorana Malenica, župnik iz Špišić Bukovice, u svojem razmatranju aktualizirao je proroka Izajiju te slijedeći teme proroka posvijestio pojmove: Malog Djeteta, rođenja, obitelji i odgoja djece. Božićno događanje daje nam priliku za dublje razmatranje navedenih pojmova da bi se u našem svakodnevnom djelovanju uistinu ostvarilo Božićno Otajstvo.

Nakon razmatranja uslijedila je sveta ispovijed i euharistijsko klanjanje kroz koje su djelatnici škola u neposrednoj Božjoj prisutnosti uz vodstvo fra Gorana promišljali o svojoj vjeri i njezinom svakodnevnom življenu kroz svijest zajedništva s Malim Djetetom, Mesijom koji dolazi.

 

Mario Voronjecki, ravnatelj

Posted by ravnatelj.Mario

Budimo uvjereni u svoju vjeru i u svoje osobno uvjerenje i ništa nas na svijetu neće smesti. (Don Bosco)

Misli bl. Ivana Merza

 • Božje melodije drže i napunjaju sav svemir.
 • U svakoj je ljudskoj duši težnja za nečim velikim.
 • Ako vjerujemo u apsolutno Božanstvo, tada nema slučaja.
 • Ljubav prema roditeljima mi svjedoči da ljubav, duša, Bog nije utopija, da sve ovo postoji, da je čovjek, uistinu, ideja koja teži svome izvoru.
 • Ovaj je život samo kratka priprava za vječnost.
 • Religija je bez molitve mrtva.
 • Moderno društvo očajava jer je izgubilo vezu s Praizvorom.
 • Božje melodije drže i napunjaju sav svemir.
 • Ovaj je život samo kratka priprava za vječnost.
 • Mi se Isusu možemo moliti i ta nam je molitva mnogo lakša jer nam je Isus bliži.
 • Religija je bez molitve mrtva.
 • Katolička je vjera moje životno zvanje i mora to biti svakom čovjeku bez iznimke.
 • Božje melodije drže i napunjaju sav svemir.
 • Crkva ima iskustvo od dvije tisuće godina; nju vodi sam Duh Sveti.
 • Do konca našega života crpimo preko Marije božanski život!
 • Kontemplacija - život duše u neprestanoj zajednici s Isusom, jest najbolji život.
 • Svaka kršćanska politika mora ići za tim da dobijemo što više kršćanskih obitelji, u kojima će bračni drugovi živjeti u nerazdruživoj vjernosti sve do smrti.
 • Učiniti djelo ljubavi čovjeku koji trpi temelj je svakog duševnog života.
 • Katolici su dužni pred Bogom voljeti svoju domovinu i raditi bolje nego itko drugi za procvat domovine.